بوفه افقی انزو

بوفه افقی انزو

additional information: اگر از آن دسته افرادی هستید که نمایش اشیا تزئینی در بوفه ها را متظاهرانه و یا بی فایده می دانید. بوفه انزو برای شما انتخاب مناسبی است چرا که بوفه انزو به گونه ای در ابعاد قفسه ها متمایز و غافلگیرانه طراحی شده است که بوفه را بیش از اشیا زینتی درون آن در مرکز توجه قرار می دهد. بوفه انزو در دو ویرایش عمودی و افقی ارائه می شود ویرایش عمودی انزو مناسب کنج هایی است که عموما در طراحی دکوراسیون داخلی بی استفاده می مانند اما در کنار آن تنوع قفسه ها و کشوهای انزوی افقی به شما انتخاب های بیشتری ارائه می دهد. بوفه انزو مانند سایر اعضای خانواده انزو واجد ویژگی پایه های مخروطی و مورب است.