آیینه های سه تایی

آیینه های سه تایی

additional information: سه آیینه با شعاع های 20، 12 و 9 سانتیمتری.