لیوان و نعلبکی گل سرخی

لیوان و نعلبکی گل سرخی

additional information: سرامیک دستساز