کاغذ دیواری Shadows

کاغذ دیواری Shadows

additional information: قابلیت جدا شدن از دیوار قابل شستشو بالا مقاومت رنگ در برابر نور خورشید عدم ایجاد دود خفه کننده چسب کاری روی دیوار برای نصب ثبات رنگ در برابر نور خورشید مقاوم در برابر اشتعال