کنسول لینا

کنسول لینا

additional information: چوب گردویی طبیعی سطح پلکانی شکل قسمت فوقانی کنسول پایه های مخروطی شکل بلند سیستم ریلی و لولای ترمز دار دستگیره های طلایی رنگ که به سرویس ارزش ویژه ای می بخشند