لوستر 8شاخه شیددار

لوستر 8شاخه شیددار

additional information: فلز طلایی با شید سفید