تلویزیون QLED هوشمند

تلویزیون QLED هوشمند

additional information: حجم رنگ 100 درصد، عمق بیشتر و کنتراست خیره کننده. این تلویزیون بخاطر نبود سیم های مزاحم و قابل رویت، نمای آراسته ای دارد.