فرش گلدانی

فرش گلدانی

additional information: فرش دستباف گل ابریشم با رجشمار 55- رنگ های گیاهی 100 درصد طبیعی. دارای گواهی یونسکو