مبل مکعب

مبل مکعب

additional information: مبل دونفره با بدنه و تشک های پارچه ای. پایه های استیل.