گلدان لوتوس

گلدان لوتوس

additional information: نیاز به نور مستقیم آفتاب دارد.